Bytomski Budżet Obywatelski: Dziś, 7 października, kończy się elektroniczne głosowanie elektroniczne

MAJ
M. Mikrut-Majeranek
Trwa głosowanie w tegorocznej edycji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego. Rozpoczęło się 23 września, a głosy na wybrane projekty można oddawać już tylko do końca dzisiejszego dnia za pośrednictwem strony internetowej.

Podczas tegorocznej edycji Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego głosować będzie można na 43 projekty. 10 z nich pochodzi z puli od 500 tys. zł do 2 mln zł, a 33 to inicjatywy, których realizacja nie przekroczy wartości 500 tys. zł. Głosowanie elektroniczne rozpoczęło 23 września i potrwa do 7 października, a wyniki ogłoszone zostaną do 21 października.

Przypomnijmy, że oddać głos na wybrane pomysły można elektronicznie, korzystając ze strony dedykowanej Bytomskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.

- Dla tych, którzy chcieliby oddać swój głos, a z różnych przyczyn nie mogą tego zrobić w domu, udostępnione zostaną komputery w sześciu punktach konsultacyjnych na terenie całego miasta - wyjaśniają urzędnicy.

Warto dodać, że każdy mieszkaniec Bytomia uprawniony do głosowania będzie dysponować dwoma głosami, dzięki czemu będzie mógł zagłosować na jeden lub dwa projekty:

 • jeden głos na projekty o wartości od 500 tys. zł do 2 mln zł - do wyczerpania kwoty 2 mln zł,
 • jeden głos na projekt o wartości poniżej 500 tys. zł - do wyczerpania puli środków przewidzianych w budżecie miasta na realizację Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego po uwzględnieniu projektów wybranych w pierwszym progu kwotowym.

Oto lista zgłoszonych projektów, na które można głosować:

 • „Wypożycz i oddaj w Bibliotece 24/7” - projekt obejmuje zakup i montaż w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu książkomatu, który pozwoli na wypożyczanie i zwracanie książek bibliotecznych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • „Odnowiony dla mieszkańców epicki, nasz park Łagiewnicki” – projekt obejmuje rewitalizację parku w Łagiewnikach
 • „Bajeczne place zabaw dla małych bytomian” – projekt obejmuje modernizację i rozbudowę placów zabaw przy ul. Olimpijskiej 1A, Alei Legionów 6, ul. Kazimierza Pułaskiego 15, ul. Bronisława Czecha 34, ul. Stefana Czarnieckiego 2. Projekt dot. modernizacji i rozbudowy istniejących placów zabaw dla dzieci przedszkolnych, z następujących bytomskich przedszkoli: Przedszkole Miejskie nr 21 "Niezapominajka", Przedszkole Miejskie nr 5, Przedszkole Miejskie nr 31, Przedszkole Miejskie nr 54 i Przedszkole Miejskie nr 29.
 • „Wesołe place zabaw” (Przedszkole Miejskie nr 63 im. Janusza Korczaka z Oddziałami Integracyjnymi, Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 248a, Przedszkole Miejskie nr 10, Przedszkole Miejskie nr 15 im. Misia Uszatka). Projekt dotyczy modernizacji i rozbudowy istniejących placów zabaw dla dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
 • „Grasz i pływasz - zdrowie wygrywasz” (Przedszkole Miejskie nr 45, nr 48, Szkoła Podstawowa nr 27, Szkoła Podstawowa nr 28) - w ramach projektu planowane jest wykonanie zadań inwestycyjnych w następujących lokalizacjach: Przedszkole Miejskie nr 45 - wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych w ogrodzie przedszkolnym; piaskownica sześciokątna z ochronną plandeką. Przedszkole Miejskie nr 48 - Naukowy plac zabaw, kuchnia błotna 2 szt. Szkoła Podstawowa nr 27 - "Kolorowe korytarze", remont korytarzy kondygnacji II i III piętra, doprowadzenie ścian korytarzy do stanu sprzed zalania Szkoła Podstawowa nr 28 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy i remontu basenu krytego w Szkole Podstawowej nr 28.
 • „Artystyczna Przystań Młodych” (Spółdzielczy Klub Sezam BSM, ul. Chorzowska 57 b, Spółdzielczy Klub Relaks BSM, ul. Zabrzańska 78, przestrzeń miejska, aleja przy ul. Alojzjanów i Staffa) - celem projektu jest zwiększenie bezpłatnej oferty edukacyjno-kulturalnej na terenie miasta Bytomia skierowanej do dzieci i młodzieży.
 • „Bytomski Szlak Magnatów Przemysłowych” (ulice, place, Rynek, cmentarze, fasady kamienic, kaplica na Placu Klasztornym, dziedziniec Sądu Rejonowego, dziedzińce kościołów) – to 5 miesięczny projekt promujący bogate tradycje arystokratyczne, które uczyniły z Bytomia jedną z europejskich metropolii.
 • „Przedszkolaczek na tropie zdrowego żywienia” (w 9 przedszkolach miejskich: tj.: 2; 4; 8, 18; 30; 25, 52, 53, 59). Przedszkola miejskie zostałyby doposażone w sprzęt gastronomiczny służący do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.
 • „Budowa ulicy Chmielewskiej” - przedmiotem projektu jest wykonanie nawierzchni podbudowy z żużla wielkopiecowego - wykonanie koryta i podbudowy wraz z regulacją. Projekt swoim zasięgiem obejmuje ul. Chmielewską na odcinku od ul. Kościuszki w kierunku ul. Musiała wraz z wykonaniem wlotów bocznych w kierunku ulic Planeta i Trampisza.
 • „Leśny Plac Zabaw” - realizacja projektu "Leśny Plac Zabaw" spełni trzy cele: propagowanie zdrowia, edukacji i zabawy zaspakajając potrzeby dzieci i ich rodzin z dzielnicy Karb.
 • „Zielone Śródmieście 99” (ul. Rycerska 2-6) - celem projektu jest odrestaurowanie granitowego muru -piaskowanie, uzupełnianie ubytków i fugowanie murku ciągnącego się od ul. Rycerskiej 2 do 6 oraz dodatkowo wyremontowanie (wykonanie na nowo) schodów, które się
 • „Stworzenie projektu i budowa parkingu przy ulicy Reptowskiej”
 • „DŻOŃCIO PARK- Strefa Rekreacji Dla Psów i Ich Właścicieli” (ul. Juliana Tuwima) - celem projektu jest stworzenie strefy rekreacji zarówno dla psów jak i ich właścicieli, miejsca aktywizacji oraz integracji sąsiedzkiej.
 • „Zielono Mi w Bytomiu” - teren publicznych placówek edukacyjnych: przedszkoli, szkół podstawowych, domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych będących w zasobach Gminy Bytom, 30 szkół podstawowych, 39 przedszkoli, 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka
 • „Budowa rolkowiska w dzielnicy Stroszek (ul. Hlonda 31, 33, 35)
 • „Bezpieczne Podwórko z Siłownią pod Chmurką” - projekt dotyczy rozbudowy i modernizacji ogólnodostępnego podwórka szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bytomiu.
 • „Plac Zabaw, Rekreacja i Bezpieczeństwo w Suchej Górze (ul. Niepodległości 17)
 • „Parking w okolicy Mickiewicza”
 • „I ♥ ROZBARK - Mural i Nowe Miejsce Spotkań przy Teatrze Rozbark”
 • „Bytom Miastem Karate” - projekt zakłada organizację wydarzenia, które będzie składało się z 5 części: – otwartego treningu (warsztatów) karate dla osób niećwiczących - konkursu z nagrodami dla osób, które ukończą warsztaty (mini-zawodów) - gier i zabaw dla dzieci w trakcie trwania Wydarzenia - Mistrzostw Województwa Śląskiego w Karate Tradycyjnym (dla osób trenujących karate) – seminarium.
 • „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych - utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych” - wykonanie przejścia przez ul. Legnicką oraz modernizacja istniejących dwóch przejść przez ul. Łokietka.
 • „Razem dla Stolarzowic i Górnik” - projekt Razem dla Stolarzowic i Górnik zakłada realizację 7 zadań. To: adaptacja pomieszczeń na stołówkę szkolną w Szkole Podstawowej nr 43 - etap I wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej; usunięcie pozostałego starego ogrodzenia o długości 67,5 m od frontu działki, na której usytuowana jest Szkoła Podstawowa nr 47 w Bytomiu oraz ogrodzenia ogrodu szkolnego o długości 8,60 m; montaż 29 metalowych słupków, 29 przęseł metalowych ogrodzeniowych, bramy wjazdowej i 2 furtek ogrodzeniowych; wykonanie siłowni zewnętrznej na obiekcie LKS TEMPO Stolarzowice – przygotowanie terenu pod siłownię wraz z niwelacją terenu 10 x 20 m, montaż 8 urządzeń do efektywnego treningu na powietrzu, wykonanie ogrodzenia siłowni oraz zakup i montaż certyfikowanych huśtawek dla dzieci; zakup i montaż ogrodzenia wokół obiektu sportowego LZS RODŁO Górniki, to jest około 200 m ogrodzenia panelowego o wysokości 130 cm bez podbudowy betonowej; zakup pralnicy oraz suszarki bębnowej do konserwacji i impregnacji ubrań specjalnych typu Nomex dla OSP Górniki; budowa blaszanego pomieszczenia (wiaty, garażu) o wymiarach 4m x 6m lub 5m x 7m do przechowywania sprzętu ratowniczego i gospodarczego dla OSP Górniki; zakup odzieży specjalistycznej dla OSP Stolarzowice tj. 20 kompletów 2 -częściowych (kurtka i spodnie) ubrań strażackich typu Nomex (TEXPORT Basic Polen Gold 2 - częściowe).
 • „Kolorowe poddasze Szkoły Podstawowej nr 6 w Bytomiu „
 • „Nadzieja dla Karbia – modernizacja stadionu przy ul. Worpie”
 • „KWK Bajtel Plac” (ul. Wojciecha Kilara)
 • „Bawimy się i uczymy - interaktywny plac zabaw przy SP 37
 • „Boiska Przyszłości” (Boisko Szkoły Podstawowej nr 23 w Bytomiu) projekt polega na wybudowaniu boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 w Bytomiu oraz wybudowaniu boiska do siatkówki plażowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 w Bytomiu.
 • „Woda dla GKS Rozbark” – projekt zakłada wykonanie instalacji nawadniania boiska piłkarskiego przy GKS ROZBARK
 • „Spotkanie z historią na Górnośląskich Kolejach Wąskotorowych” - projekt zakłada przejazdy dla dzieci i młodzieży pociągami Górnośląskich Kolei Wąskotorowych
 • „Bytom Aktywne Miasto” (Szkoła Podstawowa nr 33 w Bytomiu przy ul. Matki Ewy 9) – modernizacja auli znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej nr 33
 • „Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego”
 • „Fortepian Zewnętrzny Cadenza pod Operą w Bytomiu” (Skwer między ulicą Moniuszki a Placem Sikorskiego) - celem projektu jest instalacja całorocznego, odpornego na warunki atmosferyczne fortepianu zewnętrznego wykonanego z betonu architektonicznego.
 • „Miasteczko Ruchu Drogowego Rowerowy Zakątek” (Teren SP 45) - projekt zakłada budowę miasteczka na terenie SP 45, w której ma siedzibę „Stowarzyszenie Spełniamy Dziecięce Marzenia”.

PROJEKTY OD 500.000 ZŁ DO 2.000.000 ZŁ

 • „Droga dojazdowa i parking KS Silesia Miechowice” (ul. Dzierżonia 21)
 • „Modernizacja dojazdu do garaży”
 • „Nowe Oblicze Poradni” - projekt zakłada oczyszczenie elewacji budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy Placu Klasztornym 2 w Bytomiu.
 • „CZARNA STRZAŁA na BOBRKU” - budowa pełnowymiarowych torów łuczniczych (Bobrek ul. Konstytucji 3c)
 • „Zdrowie i Bezpieczeństwo dla Mieszkańców Dzielnicy Sucha Góra (Park Grota, ul. 9 maja. Działka 1029/159 Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Korczaka 1) - projekt zakłada m.in. budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wymianę ogrodzenia w Szkole Podstawowej od ulicy Korczaka i doposażenie jednostki OSP w Suchej Górze w sprzęt ratowniczy umożliwiający prowadzenie działań z zakresu ratownictwa technicznego.
 • „Ścieżka zdrowia i boisko do koszykówki przy Placu Słowiańskim” - zadanie obejmować będzie zaprojektowanie oraz budowę na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 przy Orląt Lwowskich 12b: 1) ścieżki zdrowia o nawierzchni poliuretanowej
 • „Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Hlonda (od budynku nr 99 w stronę ulicy Leszczyka (od nr 38 do 46)
 • „Budowa parkingu osiedlowego ul. Orzegowska 20, 22, 24, 26
 • „Kolej Nieco Większych Prędkości” - projekt obejmuje remont toru kolei wąskotorowej w Dąbrowie Miejskiej.
 • „Bytomski Jarmark Staroci” – projekt obejmuje przeniesienie Bytomskiego Jarmarku Staroci na teren byłego basenu otwartego w Szombierkach przy ul. Modrzewskiego.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

iPolitycznie - Ireneusz Zyska - skrót

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na bytom.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie