Polecamy

Obniżony wymiar etatu przy najniższej krajowej © Tai- Captures/ Unsplash.com
[4/16]

Obniżony wymiar etatu przy najniższej krajowej

Do okresu pobierania minimalnego wynagrodzenia za pracę nie wlicza się obniżony wymiar etatu z najniższą krajową. Przykładowo, mama, która dostałaby płacę minimalną na etacie, ale nie pracowała w pełnym wymiarze godzin, nie kwalifikuje się do świadczenia.

Urząd pracy przyznaje zasiłek dla bezrobotnych według określonych zasad. Bierze pod uwagę m.in. okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Sprawdź, kiedy urząd pracy może odmówić wypłaty świadczenia.

Najnowsze wiadomości

reklama