Polecamy

Zbyt niskie wynagrodzenie © BeatriceBB/ Pixabay.com
[3/16]

Zbyt niskie wynagrodzenie

Aby zasiłek dla bezrobotnych został przyznany, trzeba otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę przez minimum 365 dni w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy. To nie jedyne wymaganie, jakie stoi przed osobami bez pracy.

Wymóg minimalnego wynagrodzenia za pracę obejmuje także osoby, które pracowały na podstawie:
- umowy o pracę nakładczą,
- umowy agencyjnej (podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy musi wynosić co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia w przeliczeniu na pełen miesiąc),
- umowy zlecenia (podstawa wymiaru składek oblicza się tak samo jak powyżej),
- umowy dotyczącej pracy w spółdzielni (tu również podstawa składek musi stanowić co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia).

Urząd weźmie również pod uwagę inne dochody z pełnionej służby lub pracy, od których istniał obowiązek opłacenia składek na Fundusz Pracy.

Urząd pracy przyznaje zasiłek dla bezrobotnych według określonych zasad. Bierze pod uwagę m.in. okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Sprawdź, kiedy urząd pracy może odmówić wypłaty świadczenia.

Najnowsze wiadomości

reklama