Historia sztandarowej inwestycji PEC

Artykuł sponsorowany
O przygotowaniach oraz realizacji projektu z Marią Górą Kierownikiem Biura Realizacji Projektu Funduszu Spójności w PEC Sp. z o.o. w Bytomiu rozmawia Joanna Bryk.

Jakie były początki realizowanego przez Spółkę od 2011 roku projektu pn.: "Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w kwocie 50 mln zł w ramach Działania 9.2 – Efektywna dystrybucja energii Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013?
Historia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji sięga 2003 roku. Jednak to rok 2007 okazał się przełomowy. Wtedy to powstało Biuro Realizacji Projektu FS i prace przygotowawcze nabrały tempa.
W 2010 roku został złożony wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze środków Działania 9.2 – Efektywna dystrybucja energii Priorytetu IX POIiŚ w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w postępowaniu konkursowym. Wniosek PEC Sp. z o.o. uzyskał pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej oraz oceny merytorycznej. W maju 2012r. złożyliśmy zaktualizowaną dokumentację projektu, a w październiku 2012r. – w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie omawianego projektu.
Od początku 2011r. projekt był realizowany zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, mimo, że umowa została podpisana praktycznie w połowie jego trwania. Od marca 2013r. prowadzona jest kampania informacyjno - promocyjna.

Do kiedy realizowana będzie inwestycja?
Pierwotnie termin zakończenia zaplanowany został do końca bieżącego roku. Jednakże, we wrześniu 2014r. w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie został podpisany aneks rozszerzający zakres rzeczowy umowy o dofinansowanie na realizację ww. projektu. Aktualnie, realizacja projektu zakończy się w 2015 roku i dotyczy budowy 149 nowoczesnych węzłów cieplnych grupowych lub indywidualnych, a także przebudowy sieci ciepłowniczej oraz zewnętrznej instalacji odbiorczej na łącznej długości ok. 32 km.

Może kilka słów na temat osób realizujących projekt?
Na początku biuro liczyło cztery osoby. Pierwszym kierownikiem była Pani Małgorzata Kuchna. W tym czasie byłam Dyrektorem ds. Projektu Funduszu Spójności. Od 2011 roku jestem kierownikiem biura.

Aktualnie zespół tworzą:
Pracownicy Działu Inwestycji:
Jadwiga Młynarczyk - Kierownik Działu Inwestycji, zagadnienia finansowe projektu,
Arkadiusz Hubert - zagadnienia dotyczące przetargów, zamówień i umów,
Pracownicy Biura Realizacji Projektu FS:
Barbara Różycka - zagadnienia techniczne,
Kazimierz Gałbas - zagadnienia techniczne,
Grzegorz Grzyb - zagadnienia techniczne,
Joanna Bryk - zagadnienia organizacyjne i marketing projektu.

Głównym Księgowym Projektu jest Członek Zarządu Zofia Wachowska. Nad całością czuwa Prezes Zarządu Spółki Henryk Dolewka.

Tak duża inwestycja, to spore wyzwanie organizacyjne. W jaki sposób został podzielony zakres?
Zakres techniczny projektu został podzielony na zadania, które dotyczą budowy sieci ciepłowniczych lub modernizacji i budowy węzłów cieplnych.

W trakcie pięciu lat zaplanowano do realizacji 64 zadania, z czego 41 dotyczy sieci, a 23 węzłów cieplnych.
Pracownicy techniczni są koordynatorami przydzielonych zadań, którymi zajmują się kompleksowo, tj. od planów, poprzez realizację, do ostatecznego zakończenia prac.

Równocześnie, do zadań biura należy prowadzenie na bieżąco: dokumentacji finansowej projektu, przeprowadzanie postępowań przetargowych wyłaniających wykonawców, a także archiwizowanie dokumentacji.
W 2013 roku w ramach zespołu został wyznaczony koordynator odpowiedzialny za prowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej projektu.

Czy były jakieś trudne momenty? Co sprawiało najwięcej trudności?
Problemy, których oczywiście przy tak dużej inwestycji nie brakuje, rozwiązywane są na bieżąco przez cały zespół. W ciągu czterech lat realizacji, udało się uniknąć poważniejszych trudności.

Czy realizacja projektu spotyka się z przychylnością mieszkańców?
Zdajemy sobie sprawę, że nasze prace stwarzają pewne utrudnienia w życiu codziennym mieszkańców. W ramach prowadzonej kampanii informacyjno - promocyjnej spotykamy się bezpośrednio z mieszkańcami, którzy informowani przez nas o korzyściach płynących z realizacji projektu, pozytywnie podchodzą do chwilowych niedogodności. W miejscach realizacji zadań odnowiona zostaje infrastruktura miejska, tj.: chodniki, drogi, parkingi, zieleńce, alejka w parku miejskim itp.


Więcej informacji:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom
www.pec.bytom.pl
Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 znajdują się na stronie:
www.pois.gov.pl

Dodaj ogłoszenie