Polecamy

Zbyt krótki okres zatrudnienia © Neonbrand/ Unsplash.com
[2/16]

Zbyt krótki okres zatrudnienia

Urząd pracy przyznaje zasiłek dla bezrobotnych osobom, które w ciągu 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowały 365 dni. Do okresu 365 dni wlicza się nie tylko czas pracy, ale również okres pobierania zasiłku chorobowego lub zasiłku macierzyńskiego po ustaniu stosunku pracy, a także okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Do okresu zatrudnienia nie wlicza się bezpłatnego urlopu trwającego dłużej niż 30 dni.

Wystarczy, że osobie ubiegającej się o status bezrobotnej będzie brakowało jednego dnia, a urząd pracy może odrzucić złożony przez nią wniosek.

Urząd pracy przyznaje zasiłek dla bezrobotnych według określonych zasad. Bierze pod uwagę m.in. okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Sprawdź, kiedy urząd pracy może odmówić wypłaty świadczenia.

Najnowsze wiadomości

reklama