Polecamy

Urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przyjmuje wnioski o zasiłek dla bezrobotnych © Content Pixie/ Unsplash.com
[1/16]

Urząd pracy może odmówić przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Zobacz, kiedy

Urząd pracy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przyjmuje wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Jednak nie każda osoba, która straciła pracę, może otrzymać świadczenie. Aby powiatowy urząd pracy wypłacał zapomogę, trzeba spełnić szereg warunków.

Zobacz, kiedy urząd pracy nie przyzna zasiłku dla bezrobotnych.

Urząd pracy przyznaje zasiłek dla bezrobotnych według określonych zasad. Bierze pod uwagę m.in. okres zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Sprawdź, kiedy urząd pracy może odmówić wypłaty świadczenia.

Najnowsze wiadomości

reklama