Politechnika Krakowska – wzór na zawodowy sukces

Materiał informacyjny Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki

Jeśli studia na Politechnice Krakowskiej przełożyć na wzór matematyczny i zsumować świetną atmosferę, profesjonalną kadrę dydaktyczną, bogatą ofertę edukacyjną uczelni i praktyczne zajęcia, wynik może być tylko jeden – pewne wejście na rynek pracy i wysokie zarobki. Właśnie na to mogą liczyć absolwenci studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Rekrutacja na nie ruszyła 20 stycznia. Do wyboru m.in. architektura, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, budownictwo, informatyka, infotronika, gospodarka przestrzenna, środki transportu i logistyka, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa i wiele innych kierunków. Nie przegap swojej szansy i już dziś zarejestruj się w Portalu Rekrutacyjnym PK.

Rynek pracy czeka

Badania uczelnianego Biura Karier pokazują, że absolwenci studiów II stopnia na PK wysoko oceniają atmosferę panującą na uczelni, zarówno jeśli chodzi o relacje z rówieśnikami, jak i pracownikami – wykładowcami i administracją. Przyjazne środowisko sprzyja zdobywaniu wiedzy i jak najlepszemu przygotowaniu się do wyzwań rynku pracy. Ten przed magistrami inżynierami po PK stoi otworem. Aż 93 proc. osób, które ukończyły studia II stopnia w 2019 r., znalazło zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. Zdecydowana większość badanych (67 proc.) podjęła pracę jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Co ważne, zdobycie tytułu magistra inżyniera na Politechnice Krakowskiej umożliwia pracę w zawodzie. Ponad 90 proc. badanych wychowanków Politechniki wskazuje, że ich zatrudnienie jest zgodne lub częściowo zgodne z profilem kształcenia.

Praktyczne podejście

Absolwenci studiów II stopnia na PK doceniają jakość kształcenia na uczelni. Pozytywnie wypowiadają się o zdobytych kompetencjach zawodowych (wiedzy i umiejętnościach specjalistycznych). Dzięki szeroko zakrojonej współpracy Politechniki Krakowskiej z czołowymi firmami (m.in. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Siemens Mobility), zawodowe szlify zdobywa się podczas praktyk i staży u przyszłych pracodawców. Żacy z PK mają dostęp do bogatej infrastruktury badawczej i dydaktycznej uczelni, w tym nowoczesnych laboratoriów, w których testowane są najnowsze technologie.

Kreatywność w cenie

Studenci mogą rozwijać kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne do pracy w zespole czy zarządzania w licznych kołach naukowych, a także poprzez realizację ciekawych projektów naukowych wspólnie z naukowcami PK jak i mentorami biznesowymi. FutureLab PK to wyjątkowe w Polsce laboratorium studenckich innowacji, w którym uczelnia finansuje najbardziej śmiałe projekty studenckie. To tu znaleźli wsparcie studenci Politechniki, którzy pracują nad PKanoe – łodzią z betonu tekstylnego, czy zespół konstruktorów PK MechPower – twórcy bolidu elektrycznego. Studencka kreatywność może przerodzić się w pomysł na biznes. Tak było z wynalazkiem Jacka Mikosza – absolwenta Wydziału Mechanicznego. Zaproponowane przez niego, jeszcze w trakcie studiów, rozwiązanie – inteligentny inhalator dla osób cierpiących na astmę – spotkało się z uznaniem branży medycznej, a teraz jest rozwijane w ramach start-upu. Przykładów studenckich wynalazków z Politechniki Krakowskiej, które mogą zmienić świat, jest znacznie więcej. Elektroniczna proteza ręki studentki inżynierii biomedycznej Agnieszki Tkaczyk to najlepszy studencki projekt roku w Polsce w konkursie „Pro Juvenes”.

Wysokie stypendia

Dla aktywnych naukowo studentów, PK przygotowała nowy program stypendialny. W 2021 r. uczelnia przeznaczy na ten cel 200 tys. zł. Żacy mogą też liczyć na stypendium socjalne i naukowe. W tym roku akademickim stypendium rektora na Politechnice Krakowskiej zostało zwiększone i wynosi aż 1 250,00 zł! To jedno z najwyższych świadczeń rektorskich w Polsce. Zwiększone zostały także kwoty dodatku do stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób, które wahają się, czy warto kontynuować naukę na II stopniu studiów, jeszcze jeden argument „za” – zniżki: komunikacyjne, do instytucji kulturalnych oraz pubów i restauracji.

Oferta dopasowana do potrzeb gospodarki

W rankingach najlepiej zarabiających i poszukiwanych na rynku pracy specjalistów od lat wygrywają absolwenci kierunków technicznych, dokładnie takich, jakie na II stopniu oferuje Politechnika Krakowska. Na zainteresowanych czeka: informatyka, informatyka stosowana, infotronika, budownictwo (w j. polskim i angielskim), automatyka i robotyka, architektura (w j. polskim i angielskim), mechanika i budowa maszyn (w j. polskim i angielskim), architektura krajobrazu, biotechnologia, elektrotechnika i automatyka, energetyka (w j. polskim i angielskim), fizyka techniczna (w j. polskim i angielskim), gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa (w j. polskim i angielskim), inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska (w j. polskim i angielskim), odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, systemy i urządzenia przemysłowe, technologia chemiczna (w j. polskim i angielskim), transport.

Wybierz II stopień na PK

Elektroniczna rejestracja na studia II stopnia oferowane przez Politechnikę Krakowską rozpoczęła się 20 stycznia. Prowadzona będzie do 10 lutego (na kierunki Wydziału Architektury – do 8 lutego). Postępowanie kwalifikacyjne (poza WA) zostanie przeprowadzone pomiędzy 11 a 15 lutego. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów nastąpi 16 lutego. Wpisu będzie można dokonać do 19 lutego do godz. 15.00.

Osoby zainteresowane studiami na Wydziale Architektury (architektura, architektura krajobrazu) będą mogły złożyć swoje portfolio w wersji elektronicznej w dniach 20 stycznia – 8 lutego. Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się między 9 a 15 lutego. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zaplanowano na 16 lutego. Wpis na studia będzie możliwy od 17 do 23 lutego (w tym dniu tylko do godz. 12.00).

Więcej szczegółów i możliwość rejestracji na studia: rekrutacja.pk.edu.pl

Fot. materiały PK.

Materiał oryginalny: Politechnika Krakowska – wzór na zawodowy sukces - Kraków Nasze Miasto

Dodaj ogłoszenie